TTB-UDEK’in 14.6.2019 tarihinde düzenlediği “Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurumu Akreditasyon Toplantısı”na Türkiye Spor Hekimleri Derneği’ni temsilen Prof. Dr. Bedrettin Akova, Uzm. Dr. Burkay Utku ve Uzm. Dr. Melda Pelin Yargıç katılmışlardır. Spor Hekimliği Yeterlik Kurulu oluşturulması için çalışmalarımız başlamıştır.

https://www.instagram.com/p/BysUMPEH_kx/