*2017 yılında kurumlardan alınan verilere göre düzenlenmiştir.