Adı ve Soyadı Görev Unvanı
Bülent Ülkar Başkan
Cem Çetin Başkan Yardımcısı
Soner Akkurt Genel sekreter
Metin Ergün Sayman
Ufuk Şekir Üye
Tolga Saka Üye
Gürhan Dönmez Üye
Oğuz Yüksel Üye
Canan Gönen Aydın Üye